Hans paddlax runt Sverige

Start     Dagbok     Dialog     Bilder     Fakta     Sponsorer     Mål

Sponsor och stöd

Ett uppskattat bidrag till genomförandet av min resa - i form av utrustning - har lämnats av

Upplevelsebolaget, Uddevalla

 

 

         

Jag och familjen är medlem och stöder dessa föreningar

NATUR & FRILUFTSLIV

snf

 

 

stf

 

 

friluftsfrämjadet

 

Sveriges ornitologiska förening

STÖDORGANISATIONER

sjöräddningssällskapet

nordens ark

Greenpeace

rädda barnen

wwf

 

LOKAL AKTIVITET

ljrk

f&s

YRKESORGANISATIONER

cidoc

Du kan fortfarande ta en roll och bidra med högt eller lågt stöd